Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie

Ul. Kościelna 3, 46-100 Namysłów

TEL:  77 4100 234 lub 730 528 861

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

Jak się wyspowiadać bez księdza?

Wiele osób pyta, co zrobić ze spowiedzią, gdy jest teraz tak bardzo utrudniony kontakt z kapłanem. 

Aby oczyścić naszą duszę i doświadczyć Miłosierdzia Bożego – trzeba na modlitwie wzbudzić sobie żal doskonały.

Warto poprosić Boga o taki żal, aby pokazał nam nasze grzechy oraz swoją miłość do nas.

Warto przed tym uczynić rachunek sumienia i przeczytać dowolny fragment dowolnej ewangelii.

Poniżej odpowiadamy na pytania: Czym jest żal doskonały i jak wzbudzić żal doskonały:

 

Czym jest ŻAL DOSKONAŁY?

Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że „żal doskonały”, czyli taki, który przeżywamy ze względu na miłość do Boga, połączony z pragnieniem spowiedzi, gdy tylko będzie to możliwe. Skutkuje on odpuszczeniem grzechów ciężkich.

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452).

 

JAK WZBUDZIĆ AKT ŻALU DOSKONAŁEGO?
W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:
1) wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);
2) zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);
3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy; można wypowiedzieć formułę: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” albo przeczytać np. Psalm 51(50);
4) przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy;
5) przyjąć Komunię św. (sakramentalnie lub duchowo).

Kościół w czasie pandemii

Ze względu na pandemię koronawirusa, uczestnictwo we Mszy świętej może być ogranone, dlatego poniżej wyjaśniamy czym jest komunia duchowa i gdzie w radiu i telewizji można wysłuchać Mszę świętą oraz jak przyjąć komunię świętą na rękę.

Dostep do kancelarii również może być ograniczony, dlatego sprawy niecierpiące zwłoki, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, będą załatwiane indywidualnie. Tel: 77/410-02-34 lub 730 528 861.

A) Modlitwa w domu.

Każdy kto korzystając z dyspensy udzielonej przez biskupów nie pójdzie tego dnia na Eucharystię do Kościoła zachęcany jest do modlitwy w domu. Dobrze w takich razach odczytać też przeznaczone na tę niedziele słowo Boże – np. w serwisie: liturgia.wiara.pl. lub: http://mateusz.pl/czytania/2020/ Można też uczestniczyć w nabożeństwach za pośrednictwem przekazów telewizyjnych, radiowych czy internetowych. Te o zasięgu ogólnokrajowym:

 • 7.00 – TVP 1
 • 9.00 Program 1 Polskiego Radia
 • 9.30 – Telewizja Trwam
 • 13.00 – Telewizja Polonia
 • 10.00 - Radiu Rodzina z Wrocławia

Msze i nabożeństwa transmitowane są też w lokalnych mediach i na wielu stronach internetowych (Strona poniżej jest więcej propozycji).

Codzienna Msza święta z Jasnej góry na stronach http://jasnagora.pl/ i https://episkopat.pl/.

B) Co to jest komunia duchowa?

Komunia duchowa to akt duchowy, modlitewny, którego celem jest wejście w takie zjednoczenie, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, ale poza przestrzenią sakramentalną.

Jak przyjmuje się komunię duchową?

Zasadniczo komunia duchowa polega na wzbudzeniu w swoim sercu gorącego pragnienia zjednoczenia z Jezusem tak i z takimi samymi skutkami, jak to się dzieje wówczas, gdy przyjmujemy Eucharystię.

Praktyka ta zakłada więc na wstępie miłość do Jezusa i pragnienie bycia z Nim w jedności, wiarę w Jego realną obecność w Eucharystii, świadomość jak wielkim jest ona darem i w związku z tym gorące pragnienie jej przyjęcia. Nie chodzi tu jednak tyle o wygenerowanie w sobie jakichś płomiennych uczuć czy emocji (mogą się one pojawić i nie należy nimi „gardzić”, ale pojawić się wcale nie muszą), ile o akt rozumu, wiary i woli.

Sam „sposób” przyjęcia komunii duchowej może być bardzo prosty i mieć formę krótkiej modlitwy czy wręcz aktu strzelistego. Na przykład w jednej z poniższych formuł: 

Formuły komunii duchowej:

- Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych.

- O mój Jezu, wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy.

- Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca.

- Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie.

- Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Świętym Sakramencie Eucharystii, (tu można wymienić dlaczego) błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej dobroci, w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi tajemnicami i w doskonałości Twoich dróg. O Panie, wierzę, zawierzam, wychwalam Ciebie. Żałuję za wszystkie moje grzechy. O najświętszy sakramencie, o Boski sakramencie, zawsze niech będzie Twoja chwała i dziękczynienie.

- Mój Jezu, wierzę w Ciebie w tym Najświętszym Sakramencie! Mam nadzieję w Łasce i Miłosierdziu Twoim! Miłuję Cię nade wszystko! Z miłości ku Tobie żałuję serdecznie za wszystkie moje grzechy! Wolę tysiąc razy umrzeć, niżeli Cię obrazić. Pragnę Cię przyjąć.

- Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź do mej duszy!

- Jezu pragnę Cię przyjąć z taką wiarą, nadzieją i miłością, jak Maryja w chwili Zwiastowania. 

- Panie Jezu Chryste Synu Boży zmiłuj się nade mną grzesznikiem.

- Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! 

- Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. 

- Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! 

- Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!”

C) Jak przyjmować komunię świętą na rękę? 

Komunię można przyjmować na złożone na krzyż dłonie, przy czym spożywamy Ciało Pana przy udzielającym tego sakramentu. Jest to dopuszczona praktyka, aczkolwiek niekoniecznie higieniczna (w drodze do kościoła mamy wiele okazji do dotknięcia miejsc zainfekowanych: klamka w drzwiach domu, samochodu czy kościoła, powitania z innymi, kichnięcie czy kaszel odruchowo powstrzymywany dłońmi zamiast zgiętym łokciem, pieniądze na składkę itp.) Udzielający Eucharystię przed Mszą czy komunią myją i odkażają ręce specjalnymi preparatami w zakrystii. 

Konkretne wskazówki przyjmowania komunii świętej na rękę:

1) Komunię świętą na rękę przyjmuje się w pozycji stojącej, nie należy klękać.

2) Istotne jest właściwe ułożenie rąk – lewa dłoń, podtrzymywana przez prawą, powinna być płasko wyciągnięta (kapłan składa wówczas hostię na lewej ręce, a wierny prawą wkłada komunikant do ust).

3) Nie sięgamy sami po komunikant; czekamy aż kapłan położy nam hostię na rękę.

4) Obie dłonie należy wyciągnąć na wysokości klatki piersiowej/ramion, aby szafarz mógł je bez problemu dostrzec. 

5) Przed spożyciem komunii nie należy jej całować.

6) Komunikant trzeba koniecznie włożyć do ust przy kapłanie – nie można odchodzić z komunią świętą na ręce.

7) Po przyjęciu komunii zawsze należy zobaczyć czy na naszej dłoni nie zostały jeszcze jakieś okruchy, cząstki konsekrowanej hostii. Jeżeli tak, to należy je również spożyć.

Poniżej umieszczamy link do wideo z instrukcją, jak poprawnie przyjmować komunię świętą na rękę:

https://youtu.be/AkxsKesRr3Y

Niedzielne transmisje Mszy świętych

Przed nami kolejna niedziela, którą spędzimy w domu, a nasze uczestnictwo w Eucharystiach będzie ograniczone do transmisji radiowych, telewizyjnych i internetowych. Zebraliśmy dla was kilka źródeł tych ostatnich z naszej diecezji i podzieliliśmy godzinowo. Jest też propozycja dla dzieci. Wierzymy, że dzięki temu łatwiej zaplanujecie sobie dzień Pański.

Propozycji jest niemało. Wiele parafii w ostatnim tygodniu uruchomiło możliwość śledzenia tego, co się dzieje w kościołach online. Poniżej znajdziecie odnośniki. Szczególnie zapraszamy na Mszę św. z kazaniem dla dzieci, którą będziemy transmitować z kościoła pw. św. Michała Archanioła we Wrocławiu o 11.00. 

A oto pozostałe propozycje (wystarczy kliknąć w nazwę parafii i przenieść się do okienka transmisji):

Kurs przedmałzeński

Obecnie w naszej Parafii są wstrzymane wszystkie kursy przedmałżeńskie do odwołania.

Zainteresowani naukami przedślubnymi proszeni są o kontakt w zakrystii po każdej Mszy świętej.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej informuje, że  w związku z zaistniałą sytuacją epidemii przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa w naszej Archidiecezji może być prowadzone poprzez komunikatory internetowe.

Pełny cykl katechez przedślubnych rozpocznie się w dniu 11 maja 2020 r. Katechezy będą dostępne dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń uruchomiony będzie drugi cykl – we wtorki i w piątki. Zapisy narzeczonych odbywać się będą wyłącznie poprzez formularz internetowy na stroniewww.archidiecezja.wroc.pl/narzeczeni. Tam też znajdują się szczegółowe informacje.

W trakcie cyklu poszczególne pary narzeczonych będą zgłaszane doradcom życia rodzinnego z parafii (ew. dekanatu), w których mieszkają. Doradcy poprowadzą z nimi spotkania indywidualne – również poprzez Internet.