Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie

Ul. Kościelna 3, 46-100 Namysłów

TEL:  77 4100 234 lub 504 232 750

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

Sakramenty

Chrzest

Wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka (odpis z USC),
 • wyciąg z akty ślubu kościelnego rodziców lub zaświadczenie o ślubie konkordatowym,
 • dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, wiek, dokładny adres zamieszkania),
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i komunii świętej; osoba bierzmowana).

 

Komunia Święta

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie – świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
 • wykazanie się znajomością prawdy wiary katolickiej.

 

Bierzmowanie

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
 • wykazanie się znajomością prawdy wiary katolickiej.

 

Małżeństwo

Wymagane dokumenty:

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i Poradni Rodzinnej,
 • zaświadczenie z USC (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy), lub
 • akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny.

 

Pogrzeb katolicki

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu z USC,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku(komunia święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia ksiądz kapelan szpitala).