Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie

Ul. Kościelna 3, 46-100 Namysłów

TEL:  77 4100 234 lub 504 232 750

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Akcja Katolicka

Geneza Akcji Katolickiej

Za twórcę Akcji Katolickiej uważa się Piusa XI, który encykliką Ubi arcano Dei dnia 23 grudnia 1922 r. nadaje Akcji Katolickiej kształt normatywny i instytucjonalny.

W Polsce Akcja Katolicka została utworzona na Konferencji Episkopatu Polski, która odbyła się w dniach 28-30 kwietnia 1930 w Poznaniu. Na patrona AK wybrano Świętego Wojciecha, na święto patronalne wyznaczono Uroczystość Chrystusa Króla.

Reaktywowanie Akcji Katolickiej w III Rzeczypospolitej

Niestety wraz z wybuchem oraz nastaniem systemu komunistycznego oficjalnie działanie AK zostało zawieszone. Trzeba było czekać prawie pół wieku, aż do upadku rządu komunistów, aby można było myśleć realnie o odrodzeniu w Polsce AK. Impuls do reaktywowania AK dał Ojciec Święty Jan Paweł II w pamiętnym przemówieniu do biskupów polskich, przebywających w Rzymie z wizytą Ad limina Apostolorum w dniu 12 stycznia 1993 r. Ojciec Święty skierował wówczas do biskupów zachętę, aby podjęli odrodzenie AK.

Papież stwierdził : „niezastąpionym środkiem w formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc by na nowo odżyła bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

Apel Ojca Świętego zostaje przez Episkopat Polski wcielany w życie Kościoła. Podjęto działania w kierunku utworzenia AK w Polsce.

17 marca 1995 r. Biskupi Polscy kierują list do wiernych na temat AK w służbie Nowej Ewangelizacji, w którym zachęcają wiernych świeckich oraz duchowieństwo do podjęcia zadania powołania AK w Polsce.

Prymas Polski Kardynał Józef Glemp dekretem z dnia 2 maja 1996 r. powołuje AK w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Powołanie AK w Archidiecezji Wrocławskiej.

Metropolita Wrocławski Kardynał Henryk Gulbinowicz dnia 26 listopada 1995 r. w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata erygował AK Archidiecezji Wrocławskiej i polecił ją opiece Świętym Patronom Dolnego śląska.

Świętem AK jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, a jej patronami są: Święty Wojciech, Święty Jan Chrzciciel i Święta Jadwiga Śląska.

Akcja Katolicka przy Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie.

W listopadzie 1998 r. został powołany oddział Akcji Katolickiej w naszej Parafii. Figurujemy w rejestrze pod nr 11, jesteśmy jednym z pierwszych oddziałów, które zostały założone w Archidiecezji Wrocławskiej.

Członkowie i sympatycy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK) uczestniczą w życiu religijnym i społecznym Diecezji i Parafii

Uczestniczymy w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach (Częstochowa, Bardo, Sobótka, Trzebnica).

Bierzemy udział w uroczystościach parafialnych (prowadzenie Różańca, Drogi Krzyżowej w Kościele, Drogi Krzyżowej ulicami miasta), uroczystościach patriotycznych, uczestniczymy w spotkaniach opłatkowych, włączamy się i wspieramy inicjatywy obywatelskie (zbierania podpisów pod petycjami społecznymi do Sejmu RP).

Na początku działalności prowadziliśmy Świetlice opiekuńczo wychowawczą dla dzieci. Wielką Dumą Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej są Festyny Rodzinne, z których dochód został przeznaczony na renowacje dachu naszego Kościoła. Na Festynach wystąpili: Golec Orkiestra, Krzysztof Krawczyk, Halina Frąckowiak, Ewelina Flinta, Myslowitz.

Akcja Katolicka jest Stowarzyszeniem Katolików Świeckich.  Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy Katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Zapraszam do wspólnego działania w ramach Akcji Katolickiej.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ZAWSZE I WSZEDZIE

Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Teresa Ceglecka- Zielonka